С какво специализират частните болници?

Спецификите в здравето на българина, като по-високата честота на сърдечно-съдовите, очните и други болести, както и традициите в лечението на редица заболявания, са предпоставка за появата на частните болници у нас. Достъпът на професионалистите до висок клас оборудване и специализации в международни центрове води до увеличение на броя клиники и разширяване на възможностите.

Пациентите предпочитат тези лечебници пред държавните и общинските, заради по-късия срок, в който достигат до лекари и до диагностични консултации.

Българският институт за правни инициативи в годините провежда проучвания за степента на удовлетвореност от получените грижи в болниците. Те показват, че първият фактор за избор на частна болница е специализацията в многостепенна и навременна диагностика.

Ето сравнително пълен списък на това, с какво специализират и по какъв начин привличат частните медицински структури:

  • съвременни методи за диагностика – основният фактор, върху който стъпва концепцията за модерната медицина. Особено в съчетание с бързия и лесен достъп до консумативи и реактиви, при по-специфични диагностични процедури в онкологията; 
  • стационар – макар част от недържавните болници да се усъвършенстват и да се фокусират конкретно върху избрани процедури, в тях се предлага лечение в редица високоспециализирани клинични направления. Те включват дори считаните за запазени за големите държавни здравни структури – лъчетерапия, нуклеарна медицина, роботизирана медицина и много др.;
  • операции – най-често са планови и добре подготвени. Освен това предлагат повече време за адаптация на пациента, както и за обследване и планиране на процедурите, за да се избегнат евентуални усложнения след това;
  • възстановяване – задължителен елемент, при който на пациентите се обръща повече внимание и се оказва персонализирана грижа.

Лечението в основния набор от медицински услуги е в рамките на здравните осигуровки или в пакетите на здравните осигурители.

Как да се ориентираме в услугите на частните болници?

За решението на всеки един здравен проблем, фокусът е в добрата и своевременна диагностика. Зад нея стоят подготвени и знаещи медици, както и окомплектована, съобразно съвременните изисквания, апаратура и изследователско оборудване. Другият важен момент е доверието между доктори и пациенти, което се изгражда в процеса на лечение. Изключително значение има времето, отделяно на пациентите и отношението към тях. Това са все неща, които в частните болници са безспорен фактор.

Вашият коментар

X