С какви специалисти разполагат частните болници?

Максимата, че кадрите решават всичко, важи в пълна сила и за специалистите, с които разполагат частните болници у нас. По-малко от една трета от лекарите и медицинските сестри упражняват професията си в такива здравни структури, но броят им расте.

Привлечени са от по-добрите условия за работа и специализации, в сравнение с държавните болници. Предимства са и допълнителните обучения, възможността за работа с апаратура и технологии от последно поколение – все неща, които допринасят за превръщането на лекарите в тези лечебници във все по-класни и търсени специалисти.

Защо да се насочим към лекар специалист в частна болница?

Нарастващият брой на този тип терапевтични клиники и отделения означава и попълване на състава с лекари специалисти. Допреди 10 години доста лечебници предлагаха медицина на топ-ниво само в няколко направления. Понастоящем в тях може да бъде открит почти целия набор от болнични услуги. 

В списъка влизат както общопрактикуващи медици, така и лекари кардиолози, хирурзи, ортопеди, невролози, акушери, алерголози, педиатри, ендокринолози, психолози, физиотерапевти, онколози, специалисти в областта на съдовата, денталната и дори спешната помощ. В определени случаи пациентите могат да разчитат на съдействие и от чуждестранни медици.

С какво се отличават лекарите в частните болници?

Едно от големите предимства е по-доброто съотношение на лекари и медицински сестри, което е 1:1 и се доближава до това на повечето страни в Европа. Средната пропорция за държавните и общински лечебници е 1:0.8.

Тези показатели водят до по-голяма ефективност в работата им по няколко начина:

  • организация на потоците от пациенти, така че да има малко чакащи;
  • силна мотивация за работа;
  • достатъчно време, отделено за фокусиране върху всеки отделен пациент.

Индивидуалният подход в грижата за всеки прави тези болници по-сигурни и надеждни, тъй като болните са винаги под наблюдението на специалисти. 

Как може да си запишете час за доктор в частна лечебница?

Освен класическия начин за запазване на час за медицински преглед по телефона, има възможност резервация и в специализирана система, с възможност за избор на медик от съответната специалност. За улеснение има и визуално представяне на опциите, така че да бъде максимално удобно и за двете страни. 

Във веригите здравни заведения пациентите могат да се насочат към доктор във всяка една от структурите на медицинските холдинги.

Вашият коментар

X