Медицинска апаратура в частните болници – качество и стандарт

Още от самата си поява частните болници у нас впечатляват с няколко неща – отношението към пациентите, цялостния интериор на лечебниците, който е удобен както за пациентите, така и за работещите, степента на хигиена, ясния и точен ценоразпис и апаратурата.

Какъв вид оборудване може да намерим в частните болници?

Колкото по-надеждно е едно оборудване, толкова по-добри резултати могат да се очакват. Качеството и класата на апаратурата в здравеопазването има съществено значение както за самия процес на лечение – от първия симптом до последния елемент на рехабилитацията, така и за своевременната медицинска услуга.

Ето и каква техника има в този тип болници:

  • за диагностика, включително образна – според вида на лечебницата и специализацията ѝ, тя обхваща техника в различни направления; 
  • за лабораторни изследвания – те могат да бъдат от всякакъв тип, включително ядрено-магнитен резонанс, различни скенери и др.;
  • за лечение в различни отделения – специализирано оборудване според типа клинична картина, която се лекува. Често има възможност и за допълнителна диагностична апаратура;
  • роботизирана медицина – използва се основно за онкологични заболявания, лъчетерапия, кибернож и др. Прецизността ѝ снижава до минимум рисковете и води до по-бързо възстановяване;
  • за операции (вкл. лазерни) – офталмологични, гинекологични, естетични и др. Високият оперативен стандарт и качеството са в основата на първоначалното доверие при появата на този вид болници. 

Не бива да се пропуска и употребата на останалото оборудване в тези лечебници, което може да обхваща области, като физиотерапия и рехабилитация, дезинфекция, стерилизация на съдове, административно управление, контрол на приема и др.

Защо са от значение вида и нивото на апаратурата в частните болници?

Основното предимство на високия клас е точността на диагнозите и изчисляването на дози до последният нанограм.

Модерната техника изисква нови реактиви и консумативи с много високо ниво на прецизност и чувствителност към промените в човешкото тяло. Те често са специално разработени, за да хванат и най-малкото възможно отклонение. При оперативните дейности класът апаратура е от значение за точността на разрезите. Това означава по-бързо възстановяване на пациентите и връщане на работоспособността им. 

Вашият коментар

X