Колко време е лечението в частни болници?

Фокусирани върху непрекъснатите иновации и оптимизиране на дейността, частните болници у нас поддържат високо ниво на грижа към пациентите. Те предлагат обстановка, която предразполага към пълноценно лечение и възстановяване.

Медицинската практика у нас изисква минимален брой дни в терапевтичните клиники, с който следва да се съобразяват всички болници. Това означава, че няма разлика във времетраенето на основното медицинско обслужване. 

Какви услуги може да включва престоя в частна болница?

Законът за здравето забранява на болниците да искат допълнителни пари за лечение, което се поема от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК). В същото време, за да направят престоя си в болничната стая още по-приемлив, пациентите може да поискат допълнителни услуги или процедури, които не се покриват от касата.

Това могат да бъдат самостоятелни стаи, избор на екип, присъствие на близки и роднини, отделна медицинска сестра, допълнителни консултации със специалист, терапии за заболяванията, които са по-надеждни от тези, които се покриват от здравната каса. Целта на всички е болните да се чувстват като у дома си, а лечението до момента на изписването да бъде по-ефикасно.

Какви са предимствата на престоя в частна болнична институция?

Компетентността и професионалната подготовка на специалистите в частните болници обхваща всички клинични области и сфери – от консултациите и прецизната диагностика до терапевтичните подходи и практики. Затова понякога престоят в лечебниците може да надвишава минимално установеното времетраене. Това води до по-добри резултати и по-бързо възстановяване. 

Ето някои от основните предимства на лечението в този тип болници: 

  • наличието на достатъчен брой легла – болниците в този сектор имат съотношение лекари към медицински сестри, което е близко до средното за страните от Европейския съюз – 1:1; 
  • организацията на работа предполага управление на потоците от пациенти в болничната и извънболничната помощ и по-качествено планиране на приема; 
  • персонален подход към пациентите, което води до подобрен психологически комфорт и етап на възстановяване, когато се налага такъв. 

Стандартите в качеството, прилагането на иновативни методи в лечението, апаратурата, която е равностойна на тази в най-престижните европейски и световни клиники, може да доведат до скъсяване на времето за терапия и престой.

Вашият коментар

X