С какво специализират частните болници?

Спецификите в здравето на българина, като по-високата честота на сърдечно-съдовите, очните и други болести, както и традициите в лечението на редица заболявания, са предпоставка за появата на частните болници у нас. Достъпът на професионалистите до висок клас оборудване и специализации в международни центрове води до увеличение на броя клиники и разширяване на възможностите. Пациентите предпочитат […]

С какви специалисти разполагат частните болници?

Максимата, че кадрите решават всичко, важи в пълна сила и за специалистите, с които разполагат частните болници у нас. По-малко от една трета от лекарите и медицинските сестри упражняват професията си в такива здравни структури, но броят им расте. Привлечени са от по-добрите условия за работа и специализации, в сравнение с държавните болници. Предимства са […]

Медицинска апаратура в частните болници – качество и стандарт

Още от самата си поява частните болници у нас впечатляват с няколко неща – отношението към пациентите, цялостния интериор на лечебниците, който е удобен както за пациентите, така и за работещите, степента на хигиена, ясния и точен ценоразпис и апаратурата. Какъв вид оборудване може да намерим в частните болници? Колкото по-надеждно е едно оборудване, толкова […]

X