Защо хората предпочитат частни пред държавни болници?

И добре да живее, всеки човек в някакъв момент от живота си стига до лекар. В търсенето на надеждно болнично лечение пред него изниква въпросът – частна или държавна болница да избере. България не прави изключение от общите тенденции. Средно една от три болници у нас е частна, а в рамките на последните 20 години […]

X