С какво специализират частните болници?

Спецификите в здравето на българина, като по-високата честота на сърдечно-съдовите, очните и други болести, както и традициите в лечението на редица заболявания, са предпоставка за появата на частните болници у нас. Достъпът на професионалистите до висок клас оборудване и специализации в международни центрове води до увеличение на броя клиники и разширяване на възможностите. Пациентите предпочитат […]

С какви специалисти разполагат частните болници?

Максимата, че кадрите решават всичко, важи в пълна сила и за специалистите, с които разполагат частните болници у нас. По-малко от една трета от лекарите и медицинските сестри упражняват професията си в такива здравни структури, но броят им расте. Привлечени са от по-добрите условия за работа и специализации, в сравнение с държавните болници. Предимства са […]

Медицинска апаратура в частните болници – качество и стандарт

Още от самата си поява частните болници у нас впечатляват с няколко неща – отношението към пациентите, цялостния интериор на лечебниците, който е удобен както за пациентите, така и за работещите, степента на хигиена, ясния и точен ценоразпис и апаратурата. Какъв вид оборудване може да намерим в частните болници? Колкото по-надеждно е едно оборудване, толкова […]

Колко време е лечението в частни болници?

Фокусирани върху непрекъснатите иновации и оптимизиране на дейността, частните болници у нас поддържат високо ниво на грижа към пациентите. Те предлагат обстановка, която предразполага към пълноценно лечение и възстановяване. Медицинската практика у нас изисква минимален брой дни в терапевтичните клиники, с който следва да се съобразяват всички болници. Това означава, че няма разлика във времетраенето […]

Какво предлагат частните болници?

Модерното лечение, персоналното отношение и качественото обслужване по време на престоя са само част от нещата, с които частните болници привличат интереса на пациентите. Прилагането на “златен стандарт” в лечението на множество заболявания ги утвърждава като лидер в болничното обслужване у нас. Какви са предимствата на лечението в частна болница? Съвременните разбирания за пълноценно лекуване […]

Какви частни болници има в България?

В последните години частните лечебници се утвърждават като лидер в медицинското обслужване в България и заемат водещите места в класациите за най-добри болници. Причините за това са няколко – размерът на инвестициите, правилно подбраните терапии и високият клас апаратура, с които се изпълняват. Не на последно място е и човешкият фактор – благодарение на добре […]

Защо хората предпочитат частни пред държавни болници?

И добре да живее, всеки човек в някакъв момент от живота си стига до лекар. В търсенето на надеждно болнично лечение пред него изниква въпросът – частна или държавна болница да избере. България не прави изключение от общите тенденции. Средно една от три болници у нас е частна, а в рамките на последните 20 години […]